MŠ Hvězdička

Milí rodiče,
vítáme vás na stránkách naší mateřské školy Hvězdička. Dobře si uvědomujeme, jak je pro všechny rodiče nutné vědět, kde a jak bude postaráno o jejich děti. Mateřská škola je umístěna na náměstí města Šlapanic a tak jsme stále v centru veškerého dění. Dětem se snažíme zajistit rodinnou a klidnou atmosféru plně rozvíjející dětskou fantazii, představivost, samostatné myšlení, dětskou hru a tvořivost. Klademe důraz na české národní tradice. Nebráníme se i alternativním prvkům různých směrů. Třídy máme rozděleny na centra aktivit, které podporují program Začít spolu. Svou aktivitu děti zaznamenávají po vzoru Daltonského plánu. K vzdělávání dětí využíváme i Montessori hry a pomůcky a Waldorfské prvky si užíváme pomocí prožitku při slavnostech.V současné době máme tři celodenní třídy.

slider image slider image slider image slider image
kalendář

Plán akcí

Přehled všech školkových akcí.

jídelníček

Jídelníček

Co budeme jíst?

třídy

O nás

Jak to u nás vypadá, naše třídy.

Používáme prvky "respektovat a být respektován"

Nezbytnou podmínkou úspěšné výchovy je láska a respekt k dětem.
Rozvíjí sociální a komunikační dovednosti nasloucháním, hledání společného řešení bez autoritativního vystupování, metodu kooperace - předáváním zkušeností.
Nezbytností je vymezování hranic ve výchově společně s dětmi. Děti kromě lásky potřebují i uznání, zvláště od dospělých, kteří jsou pro ně důležití ...

Canisterapie

Do školky Hvezdička dochází za našimi dětmi canisterapeutičtí psi. Vzájemně a pozitivně působí pes na člověka a obráceně. Nyní nás navštěvuje jedna fenka Dalmatina Kelly a pejsek Papillon Cheaty, kteří zvládli složit canisterapeutické zkoušky a tím i možnost chodit pomáhat. Pejsci s námi tráví nepravidelně dopolední čas a pomáhají úzkostným dětem překonat stesk po mamince nebo nahrazují všemu rozumějícího kamaráda. Dovedou nás rozesmát a zahnat všechny chmury nebo hlazením jejich kožíšků uklidnit a relaxovat.

canis
loga eu

OP VVV

Mateřská škola Hvězdička Šlapanice získala dotační podporu z programu OP VVV pro projekt Hvězdička otevřená všem dětem III, registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019933. Cílem projektu je umožnit personální podporu školky, tedy zaměstnat školní asistentku, která bude učitelky podporovat při individualizaci výchovně-vzdělávacího procesu, vytváření pestřejšího a podnětnějšího prostředí pro děti, bude dětem pomáhat s adaptací na prostředí a kolektiv ve školce. Protože projekt je již nějakou dobu realizován, můžeme říct, že pomoc, kterou školní asistentka zastane, je vítaná především u menších dětí, ale i ti starší mají užitek z její práce. Budeme usilovat o to, aby u nás mohla asistentka zůstat i po skončení tohoto projektu.

Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Projekt je určený pro děti od 3 do 6 let, je pod záštitou MŠMT a Svazem měst a obcí (SMOČR). V jeho rámci děti plní nejrůznější pohybové aktivity, rozvíjí své poznání a čekají je i některé netradiční aktivity. Všechny úkoly v projektu jsou rozděleny do pěti oblastí:

  1. Přirozená cvičení
  2. Obratnost
  3. Dovednosti s míčem
  4. Rozvíjení poznání
  5. Netradiční činnosti
První tři z těchto pěti oblastí jsou věnovány pohybovým dovednostem, které mají za úkol rozvíjet u dětí základní pohyb jako takový. Díky těmto činnostem zjišťují, jak pracovat se svým tělem, jak koordinovat pohyby a zároveň zvyšují svoji tělesnou zdatnost.
Oblast, která se věnuje rozvíjení poznání, nabízí činnosti vhodné pro odpočinkové chvíle mezi cvičením či po něm.

cvicime se zviratky