Nahrávám ...

Milí rodiče, vítáme vás na stránkách naší mateřské školy Hvězdička. Dobře si uvědomujeme, jak je pro všechny rodiče nutné vědět, kde a jak bude postaráno o jejich děti. Mateřská škola je umístěna na náměstí města Šlapanic a tak jsme stále v centru veškerého dění. Dětem se snažíme zajistit rodinnou a klidnou atmosféru plně rozvíjející dětskou fantazii, představivost, samostatné myšlení, dětskou hru a tvořivost. Klademe důraz na české národní tradice. Nebráníme se i alternativním prvkům různých směrů. Třídy máme rozděleny na centra aktivit, které podporují program Začít spolu. Svou aktivitu děti zaznamenávají po vzoru Daltonského plánu. K vzdělávání dětí využíváme i Montessori hry a pomůcky a Waldorfské prvky si užíváme pomocí prožitku při slavnostech. V současné době máme čtyři celodenní třídy. Od května 2024 máme navýšenou kapacitu o další dvě celodenní třídy a to na druhém odloučeném pracovišti na okraji Šlapanic Husova 25. MŠ Hvězdička má kapacitu 143 dětí.

Používáme prvky "respektovat a být respektován

Nezbytnou podmínkou úspěšné výchovy je láska a respekt k dětem. Rozvíjí sociální a komunikační dovednosti nasloucháním, hledání společného řešení bez autoritativního vystupování, metodu kooperace - předáváním zkušeností. Nezbytností je vymezování hranic ve výchově společně s dětmi. Děti kromě lásky potřebují i uznání, zvláště od dospělých, kteří jsou pro ně důležití ...

Canisterapie

Do školky Hvězdička dochází za našimi dětmi canisterapeutičtí psi. Vzájemně a pozitivně působí pes na člověka a obráceně. Nyní nás navštěvuje jedna fenka Dalmatina Kelly a pejsek Papillon Cheaty, kteří zvládli složit canisterapeutické zkoušky a tím i možnost chodit pomáhat. Pejsci s námi tráví nepravidelně dopolední čas a pomáhají úzkostným dětem překonat stesk po mamince nebo nahrazují všemu rozumějícího kamaráda. Dovedou nás rozesmát a zahnat všechny chmury nebo hlazením jejich kožíšků uklidnit a relaxovat.

OP JAK

PROJEKT Hvězdička otevřená všem dětem byl spolufinancován Evropskou unií.
Cíl projektu je prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v případě znevýhodněných skupin, od předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu. Registrační číslo projektu: CZ.02.02.03/00/22_002/0000920

Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Projekt je určený pro děti od 3 do 6 let, je pod záštitou MŠMT a Svazem měst a obcí (SMOČR). V jeho rámci děti plní nejrůznější pohybové aktivity, rozvíjí své poznání a čekají je i některé netradiční aktivity. Všechny úkoly v projektu jsou rozděleny do pěti oblastí:

  1. Přirozená cvičení
  2. Obratnost
  3. Dovednosti s míčem
  4. Rozvíjení poznání
  5. Netradiční činnosti
První tři z těchto pěti oblastí jsou věnovány pohybovým dovednostem, které mají za úkol rozvíjet u dětí základní pohyb jako takový. Díky těmto činnostem zjišťují, jak pracovat se svým tělem, jak koordinovat pohyby a zároveň zvyšují svoji tělesnou zdatnost.
Oblast, která se věnuje rozvíjení poznání, nabízí činnosti vhodné pro odpočinkové chvíle mezi cvičením či po něm.