Loading...

Naše třídy

Sluníčka

symbol třídy Sluníčka
Třídní kontakt: slunicka@hvezdicka-slapanice.cz
Kontakty učitelky:
   klimova@hvezdicka-slapanice.cz
   eisenwortova@hvezdicka-slapanice.cz
   vavrova@hvezdicka-slapanice.cz
Třída Sluníček se nachází na odloučeném pracovišti - budova Základní školy Šlapanice. Má kapacitu 20 dětí. Jedná se o věkově smíšenou třídu s provozem od 6:30 do 16:30 hodin. Prostorově je rozdělena na dvě části, které spojuje chodba a umývárna pro děti.
Část, která je určena především k odpolednímu odpočinku dětí, slouží v dopoledních hodinách také jako místnost, ve které se nachází jak pomůcky pro tělovýchovnou činnost, tak i herní koutky nebo odpočinková část s křesílky. Druhou část zaplňuje kuchyňka a stolečky, které dětem slouží ke tvoření, hraní didaktických i společenských her a zárověň k učení správného stolování. Ve třídě je k dispozici velký hrací koberec, který využíváme nejen ke konstruktivním hrám, ale také ke společnému povídání, zpívání a tanci.
Děti postupně vedeme ke vzájemné spolupráci a ochotě pomoci druhému.
Ve třídě Sluníček se na všechny dětí těší nejen paní učitelky, ale i skřítek Paprsek, který nás provází celým rokem a želvák Adam, který s námi za hezkého počasí chodí i na vycházky.


Planetky

symbol třídy Planetky
Třídní kontakt: planetky@hvezdicka-slapanice.cz
Kontakty učitelky:
   narozna@hvezdicka-slapanice.cz
   peclova@hvezdicka-slapanice.cz
Třída Planetek je věkově smíšená s kapacitou 25 dětí. Mladší děti se učí od starších a starší pomáhají mladším. Od 6:30 se děti schází ve třídě Raketky, odkud v 7:30 přechází do své třídy. Třída je členěna na hrací koutky, ve kterých děti objevují nové poznatky a sdílí je s kamarády. Nechybí dětská kuchyňka, koutek k odpočinku a prohlížení knih, výtvarný koutek, koutek s auty, divadélko, koutek pro panenky a také prostor pro konstruktivní hru a množství didaktických her. Od 15:45 k nám přechází děti ze třídy Raketky, které jsou s námi až do 16:30, kdy se mateřská škola uzavírá. Ve třídě je s námi také náše kamarádka, suchozemská želva Žužla.


Raketky

symbol třídy Raketky
Třídní kontakt: raketky@hvezdicka-slapanice.cz
Kontakty učitelky:
   ms@hvezdicka-slapanice.cz
   levova@hvezdicka-slapanice.cz
   holeckova@hvezdicka-slapanice.cz

Všichni budoucí školáci navštěvují třídu Raketek. Třída je rozdělena na herní koutky, ve kterých každý najde svou oblíbenou činnost. Děti také pracují na interaktivní tabuli, kde získávají nové zkušenosti. Aktivní formou hry ve skupinách jsou připraveny úkoly s prvky daltonské pedagogiky. Své úspěchy zaznamenávají razítkem do tabulky, kterou sledují také rodiče. Školní rok obohatí různá divadelní představení. Pro Raketky jsou navíc připravené další výukové aktivity včetně plavání a výletů mimo školku. Školní rok zakončíme slavnostním pasováním na školáky.