Organizace stravování

  • Odhlašování obědů při nepřítomnosti dítěte zajistí rodič zápisem do sešitu, který je umístěn v šatně MŠ nebo  telefonicky  do 13,00 hodVýjimka - v pondělí možnost odhlášení stravy do 7,00 hod. (víkendové změny).
  • Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout oběd do vlastních jídlonosičů pouze první den nemoci dítěte v době od 11,15 do 11,30 hod. ve školní kuchyni, na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit.
  • Způsob  platby  stravného na účet  35-2028493379/0800 -  lze platit převodem z účtu, zadáním trvalého příkazu nebo složenkou, vždy do 15. dne v měsíci.
  • Každé dítě má přidělen variabilní symbol pro stravné, který je nutné uvádět při každé platbě spolu s jménem a příjmením dítěte.
  • Předpis stravného na konkrétní měsíc bude k dispozici na nástěnce do 5. dne v měsíci.
  • Vrácení přeplatků - děti, které ukončí docházku v MŠ budou mít stravné vyúčtováno do konce září. Děti, které pokračují v docházce budou mít vrácen přeplatek nad 1000,- Kč. Zbývající částka bude převedena do dalšího období. Přeplatky se budou vracet k 31.8.. Přeplatky budou vráceny běžným způsobem - na účet nebo složenkou. Při změně Vašeho účtu je nutné ihned informovat vedoucí ŠJ.
  • Poplatek za stravování je stanoven finančním normativem dle novely vyhlášky o školním stravování č. 272/2021 následovně:
     
Kategorie 3-6 let Přesnídávka 8,- Kč
  Oběd 23,- Kč
  Svačina 8,- Kč
  Celkem celodenní 39,- Kč
Kategorie 7-10 let Přesnídávka 9,- Kč
  Oběd 26,- Kč
  Svačina 9,- Kč
  Celkem celodenní 44,- Kč
  • Je dána možnost platby paušální a to následovně:
3-6 let 780,- Kč
7-10 let 880,- Kč