Loading...

Organizace stravování

Odhlašování obědů při nepřítomnosti dítěte zajistí rodič zápisem do sešitu, který je umístěn v šatně MŠ, telefonicky nebo e-mailem do 13,00 hod
Výjimka - v pondělí možnost odhlášení stravy do neděle 20:00 hod formou SMS nebo e-mailem (tel. 727 802 404, sj@zahradkaslapanice.cz).

Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout oběd do vlastních jídlonosičů pouze první den nemoci dítěte v době od 11,15 do 11,30 hod. ve školní kuchyni, na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit.

Způsob platby stravného na účet 35-2028493379/0800 - lze platit převodem z účtu, zadáním trvalého příkazu nebo složenkou, vždy do 15. dne v měsíci.

Každé dítě má přidělen variabilní symbol pro stravné, který je nutné uvádět při každé platbě spolu s jménem a příjmením dítěte.

Předpis stravného na konkrétní měsíc bude k dispozici na nástěnce do 5. dne v měsíci.

Vrácení přeplatků - děti, které ukončí docházku v MŠ budou mít stravné vyúčtováno do konce září. Děti, které pokračují v docházce budou mít vrácen přeplatek nad 1000,- Kč. Zbývající částka bude převedena do dalšího období. Přeplatky se budou vracet k 31.8.. Přeplatky budou vráceny běžným způsobem - na účet nebo složenkou. Při změně Vašeho účtu je nutné ihned informovat vedoucí ŠJ.

Poplatek za stravování je stanoven finančním normativem dle novely vyhlášky o školním stravování č. 272/2021 následovně:

Stravné od 1.6.2022

Kategorie 3-6 let Přesnídávka 9,- Kč
  Oběd 26,- Kč
  Svačina 9,- Kč
  Celkem celodenní 44,- Kč
Kategorie 7-10 let Přesnídávka 10,- Kč
  Oběd 29,- Kč
  Svačina 10,- Kč
  Celkem celodenní 49,- Kč

Je dána možnost platby paušální a to následovně:

3-6 let 880,- Kč
7-10 let 980,- Kč

 

Kontakt na vedoucí stravování -  sj@zahradkaslapanice.cz, tel. 727 802 404.


Pozor změna

Stravné od 1.5. 2023. Poplatek za stravování je stanoven finančním normativem dle vyhlášky č. 13/2023 Sb. následovně:

 

Kategorie 3-6 let Přesnídávka 11,- Kč
  Oběd 31,- Kč
  Svačina 10,- Kč
  Celkem celodenní 52,- Kč
Kategorie 7-10 let Přesnídávka 12,- Kč
  Oběd 34,- Kč
  Svačina 11,- Kč
  Celkem celodenní 57,- Kč