Loading...

Jak ve školce

Denní režim:
Přivádění dětí 6.30 – 8.15
Odchod dětí „po O“ 12.30 – 12.45 (zapsat v šatně)
Odchod dětí „po spa“ 14.30 – 16.30

Přivádějte děti včas, ať máte dostatečný prostor na společné rozloučení – v 8.15 se budova uzamyká. Při odchodu vyzvedávejte děti nejpozději v 16.20, ať máte dostatek prostoru na přivítání – v 16.30 se budova uzamyká.
V prvním týdnu dostanete čipy, kterými si otevřete hlavní dveře do MŠ při příchodu nebo při vyzvednutí dětí z MŠ – v jiném čase je třeba zvonit na konkrétní třídu.

Platba školného:
Do 15.dne v měsíci na účet 2028492309/0800 (var. symbol je datum narození dítěte)

Platba stravného:
Do 20.dne v měsíci na účet  2028485379/0800 zaslat částku, která bude měsíčně vypsána na nástěnce u třídy pod var. symbolem, který bude přidělen při nástupu do MŠ

Odhlašování dětí:
- do sešitu v šatně
- telefonicky Raketky + Planetky 601 354 015,  Kometky: 724 226 156, Sluníčka 725 706 099
- 1.den nemoci lze vyzvednout oběd v době 11.30 – 11.45 hod

Co děti ve školce potřebují: vše podepsané
- papuče – pohodlné s pevnou patou – ne crocs
- dostatek náhradního oblečení
- oblečení na ven (jiné, než do třídy)
- pláštěnka nebo nepromokavá bunda
- pyžamo

Komunikace s jednotlivými třídami: dotazy, náměty, připomínky (email dostanou všechny učitelky dané třídy)
Třída Planetky: planetky@hvezdicka-slapanice.cz
Třída Raketky: raketky@hvezdicka-slapanice.cz
Třída Kometky: kometky@hvezdicka-slapanice.cz
Třída Sluníčka: slunicka@hvezdicka-slapanice.cz