Loading...

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád kuchyně

Obědy se dětem v mateřské škole vydávají v čase od 11.30 do 12.00 hodin.

Obědy do čistých jídlonosičů (nikoliv sklenic) jsou vydávány rodičům z kuchyně od 11.15 do 11.30 hodin.

Způsob odhlašování

  1. V každé třídní šatně je umístěn sešit k přihlašování či odhlašování dětí ke stravování. Výjimka - v pondělí možnost odhlášení stravy do neděle 20:00 hod formou SMS nebo e-mailem (tel. 727 802 404, sj@zahradkaslapanice.cz). Na každé další dny (úterý - pátek) musíte dítě odhlásit vždy den předem do 13.00 hodin
  2. Dítě odhlášené ze stravování je nutné přihlásit den předem (před vstupem do MŠ), a to do 13.00 hodin.
  3. Děti se mohou odhlásit či přihlásit také osobně nebo telefonicky na číslo  544 245 614 (Planetky a Raketky) nebo 725 706 099 (Sluníčka)
  4. V případě nemoci mají rodiče právo vyzvednout si jeden oběd pro svoje dítě a odnést si jej domů. Na další den se dítě odhlašuje ze stravování.

Způsob placení (na účet 35-2028493379/0800 )

Můžete platit ze sporožirového nebo bankovního účtu, složenkou. Platba musí být provedena nejpozději do 15. dne v měsíci. Pokud nebude stravné uhrazeno nejpozději do následujícího měsíce, má paní ředitelka právo po upozornění rodičů odhlásit dítě z docházky. Placení stravného patří k povinnostem rodičů!

 

Pitný režim je zaveden, podává se čistá voda, voda s citronem, čaj, džus.