Loading...

Režim dne

6:30 otevření mateřské školy

6:30 - 8:15 zahájení provozu -scházení dětí ve třídách

6:30 - 9:45 volné hry dětí, individuální nebo skupinová práce s dětmi, spontánní a řízené  činnosti, pohybová chvilka, logopedická chvilka, relaxační chvilka, hygiena a postupná svačina komunikativní nebo komunitní kruh, zhodnocení dopoledních činností, tvoření závěrů a námětů pro další činnosti s dětmi, příprava na pobyt venku

9:45 - 11:45 pobyt venku (za příznivého počasí jsou činnosti ze třídy přenášeny na zahradu nebo na vycházku, proto se odchází ven dříve) 

11:45 - 12:30 hygiena, příprava na oběd, oběd

12:30 - 12:45 rozcházení dětí s dopolední docházkou, hygiena, příprava k odpočinku

12:45 - 14:30 literární chvilka, odpolední odpočinek, postupné vstávání, klidné činnosti, hygiena, odpolední svačinka

14:30 - 16:30 volné hry dětí, individuální práce, postupné odcházení domů

16:30 uzavření mateřské školy