Školné a stravné

Školné

 

Na základě vnitřní směrnice pro úplatu za předškolní vzdělávání č.j. 17/2021 ze dne 15.6.2021 činí od 1.9. 2021 výše školného

                                                600,- Kč na jeden kalendářní měsíc

                                                400,- Kč děti přijaté podle Zákona 561/ 2004, §34, odst. 10 (dělené místo)

 

                             Školné se platí převodem na účet MŠ Hvězdička  2028492309/0800

 

  Variabilní symbol při platbě školného je datum narození dítěte a do poznámky napište jméno dítěte.

   Prosíme o přesné vyplňování veškerých údajů, aby nedocházelo k nesrovnalostem při platbách.

                            Školné můžete uhradit i předem (např. na pololetí či celý školní rok)

 

                                                       Pozor změna od 1.9.2022

 Na základě Vnitřní směrnice pro úplatu za předškolní vzdělávání Č.j. 24/2022 ze dne 17. 6. 2022 činí od 1. 9. 2022 výše školného

                                                                  pro období školního roku 2022-23  

                                                 650,- Kč na jeden kalendářní měsíc

                                                400,- Kč děti přijaté podle Zákona 561/ 2004, §34, odst. 10 (dělené míst

                          Děti narozené do 31. 8. 2017 (předškoláci a děti s odkladem školní docházky) školné neplatí.

 

 

 

Stravné

 

Při každém způsobu placení je nutno uvést Váš variabilní symbol, který je přidělen v seznamu  u jména Vašeho dítěte.

                                           Tento VS je stejný po celou dobu docházky do MŠ.

 

                    Číslo účtu: 35-2028493379/0800. Termíny plateb dodržte vždy do 15.dne v měsíci vč.

 

                                39,- Kč - celodenní stravování dětí MŠ kategorie 3 – 6 let

                                44,- Kč - celodenní stravování dětí MŠ kategorie 7 – 10 let